Nowe podejście do przetwarzania danych – IBM PureData System, 5 marca 2013 r., Kraków

Wdrożenie i utrzymanie niezawodnego i wysoce skalowalnego systemu bazodanowego może być kosztowne…