Symbioza RUP i PRINCE2. Co z tymi cyklami?

Innym problemem, z punktu widzenia RUP, może być zbyt długi czas w…

Symbioza RUP i PRINCE2. Rozsądny kompromis

PRINCE2:2009 daje mało wskazówek na ile etapów zarządczych powinien zostać podzielony projekt.…

Symbioza RUP i PRINCE2. Z perspektywy IT

Może zdarzyć się tak, że IT stosuje swoje standardy lub tak, że…

Symbioza RUP i PRINCE2. Z perspektywy biznesu

PRINCE2:2009 określa trzy poziomy zarządzania projektem. Zarządzanie strategiczne występuje jako oddzielny proces…

Symbioza RUP i PRINCE2. 4 fazy i 3 kamienie milowe RUP

RUP wyróżnia cztery fazy w projekcie: faza Rozpoczęcia, Opracowania, Budowy i Przekazania.…

Symbioza RUP i PRINCE2; 7 procesów zarządczych PRINCE2

PRINCE2:2009 określa 7 procesów zarządczych, które są rozłożone na 3 poziomach zarządzania…

Symbioza RUP i PRINCE2, 6 praktyk i 7 pryncypiów

Już od ponad dwóch lat jest najnowsza edycja PRINCE2 (wersji 2009, polskie…