Wdrożenie IT. Instalacja czy zmiana biznesowa. Studium przypadku

Wprowadzenie nowego, lub zmiana istniejącego systemu informatycznego staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania…