Storyboarding

Storyboard jest to krótki graficzny obraz narracji*. Natomiast storyboarding jest to cały…

Przypadki użycia

Przypadki użycia służą do opisu interakcji zachodzących pomiędzy użytkownikiem a systemem. Przeważnie…

Identyfikacja wymagań na podstawie dokumentów

Technika oparta na pozyskiwaniu danych wtórnych, jest identyfikacją wymagań na podstawie istniejących…

Identyfikacja wymagań – Warsztaty

Technikę warsztatów można zastosować na wielu etapach projektu, począwszy od wstępnej fazy…

Reprezentant klienta w zespole

Posiadanie reprezentanta klienta w zespole jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów identyfikacji…

Wywiad osobisty

Wywiad osobisty jest to narzędzie zbierania informacji pierwotnych bazujące na bezpośredniej rozmowie…

Obserwacja polowa

Kolejną ważną i często stosowaną techniką identyfikacji wymagań, na podstawie danych pierwotnych,…

Identyfikacja wymagań – Burza mózgów

Burza mózgów jest jedną z bardziej znanych i przydatnych metod tworzenia nowych,…

Prototypowanie

Prototypowanie jest to tworzenie modeli rozwiązania na wczesnym etapie prac, które demonstrują…

Emilia Kwiatkowska

Studentka III roku Dyplomowych Studiów Menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykantka w dziale…