Rola szablonów w Rational Unifieted Process. RUP Cookbook część 8

Każdy, kto miał styczność z RUP, z pewnością słyszał o tych słynnych…

Heurystyczna estymacja projektów informatycznych cd.

Podejście BOTTOM-UP w tym ujęciu heurystycznym również opiera się na złożeniach fizjologicznych…

Heurystyczna estymacja projektów informatycznych

Projekty informatyczne już od dawna obrosły legendami i kawałami, jeśli chodzi o…

Pięć perspektyw architektonicznych. RUP Cookbook część 7

Po dokonaniu ważnych wyborów natury architektonicznej, takich jak ustalenie zakresu SI oraz…

Udręki młodego Menedżera cd.

Czas, Koszt, Jakość, Zakres, Ryzyko Jednakże każdy, chociażby nawet trochę przeszkolony do fachu…

Udręki młodego Menedżera

Wyobraźmy sobie młodego menedżera projektów, który pierwszego dnia pracy słucha dobrych rad…

Architektura trójwarstwowa. RUP Cookbook część 6

Praktycznie już na samym początku procesu wytwórczego powstaje szereg pytań, dotyczących docelowej…

Symbioza RUP i PRINCE2. Co z tymi cyklami?

Innym problemem, z punktu widzenia RUP, może być zbyt długi czas w…

Symbioza RUP i PRINCE2. Rozsądny kompromis

PRINCE2:2009 daje mało wskazówek na ile etapów zarządczych powinien zostać podzielony projekt.…

Symbioza RUP i PRINCE2. Z perspektywy IT

Może zdarzyć się tak, że IT stosuje swoje standardy lub tak, że…

Symbioza RUP i PRINCE2. Z perspektywy biznesu

PRINCE2:2009 określa trzy poziomy zarządzania projektem. Zarządzanie strategiczne występuje jako oddzielny proces…

Symbioza RUP i PRINCE2. 4 fazy i 3 kamienie milowe RUP

RUP wyróżnia cztery fazy w projekcie: faza Rozpoczęcia, Opracowania, Budowy i Przekazania.…

The Crystal Way cz.4.

Pomysłowość W grze zespołowej, mającej na celu wytworzenie systemu informatycznego, powinniśmy nieustannie korzystać…

Symbioza RUP i PRINCE2; 7 procesów zarządczych PRINCE2

PRINCE2:2009 określa 7 procesów zarządczych, które są rozłożone na 3 poziomach zarządzania…

Symbioza RUP i PRINCE2, 6 praktyk i 7 pryncypiów

Już od ponad dwóch lat jest najnowsza edycja PRINCE2 (wersji 2009, polskie…