Drodzy Czytelnicy!

Chmura, analityka i Big Data, mobilność, technologie społecznościowe i bezpieczeństwo to hasła, które zdominowały większość współczesnych dyskusji dotyczących technologii informatycznych. Podejmowane w organizacjach projekty – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczą właśnie tych obszarów. Budowane aplikacje tworzone są z myślą o użytkownikach internetowych i mobilnych. Mają wykorzystywać wielkie zbiory danych, angażować społeczności, a przy tym zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa. Nowe podejście wymaga nowych metod, technologii, narzędzi i rozwiązań.

IBM Cloudant stanowi odpowiedź na jedno z ważniejszych w tym kontekście pytań: jakiej bazy danych użyć. Platforma ta została zaprojektowana i zbudowana od podstaw z myślą o środowisku działającym w chmurze. Bezpieczeństwo, skalowalność, niezawodność i łatwość użytkowania to podstawowe założenia przyświecające tej platformie. Warto tu również podkreślić, że IBM Cloudant integruje się w pełni z platformą deweloperską IBM Bluemix.

Proponujemy także zastanowić się nad istotą Big Data, które zrobiło w stosunkowo krótkim czasie ogromną karierę. W różnorodnych źródłach można odnaleźć wiele, często sprzecznych prób zdefiniowania pojęcia i wskazania zakresu, jaki obejmuje. Dużo się mówi o Big Data, a producenci i dostawcy starają się przekonać swoich klientów, że mają właściwe rozwiązanie. Ale czy tak naprawdę wiemy, co ten termin oznacza? Czy wiemy, jakie problemy biznesowe możemy rozwiązać za pomocą tej technologii? Czy wiemy, z jakich komponentów buduje się rozwiązanie Big Data?

W tym wydaniu kwartalnika IIC Magazine zachęcamy również do ćwiczeń praktycznych. Bardzo dobrym zadaniem sprawdzającym umiejętności związane z PowerKVM jest przygotowanie prostego klastra maszyn wirtualnych. Potrzeba więcej niż jednej wirtualnej maszyny o zbliżonej konfiguracji, co daje pretekst do użycia migawki (tak zwanych linked clones), a jednocześnie trzeba dostarczyć dwa typy dysków: dedykowane dla systemu operacyjnego i współdzielone dla zasobów klastrowych. Za przykład wybraliśmy prosty klaster IBM General Parallel File System (GPFS) składający się z czterech węzłów.

Życzymy miłej lektury!
Agnieszka Rakowiecka
redaktor prowadząca

Podaj swój e-mail, by pobrać magazyn *
email marketing
by activecampaign