Efektywne narzędzia wspierające pracę zespołów developerskich powinny obsługiwać cały zintegrowany cykl produkcyjny (ang. Application Lifecycle Management — skrót ALM). ALM ma za zadanie zintegrować kluczowe dyscypliny projektowe jak zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianami i konfiguracjami oraz zarządzanie procesami zapewnienia jakości. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, narzędzia ALM powinny bazować na solidnych fundamentach, które zapewnią możliwość pomiaru efektywności procesów wytwarzania oraz współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej części seminarium wideo (webinaarium) z cyklu Rational Education: